top of page

Vizyonumuz

Vizyonumuz, farklı uluslara, kültürlere veya dinlere mensup insanların

toplumsal yaşamın her alanına katılım sağlayan ve toplumu şekillendiren,

eşit haklara sahip bireyler olmasıdır.


UID bu vizyona ulaşmak için, tüm dünyada Türklerin ve kardeş toplulukların
yaşadıkları ülkenin toplumuna intibakını destekleyen alışmalar
yapmaktadır. Kurumsal  alışmalarımızın temelini farklılıklara saygı ve karşılıklı

anlayış oluşturmaktadır. Bundan dolayı UID, temsil ettiği gurubun ihtiyaçlarını

ve haklarını gözeten bir sivil toplum kuruluşu olmayı, ön yargıları gidermeyi

ve toplumun huzuru için dünya çapında farklı kurumlarla iş birliğinde olmayı

kendine görev edinmiştir. UID faal olduğu ülkeler ile Türkiye arasında bir

köprü vazifesi görüp, ülkeler arası ilişkilere katma değer sağlamaktadır.

icon_vision.png
bottom of page