top of page

Misyonumuz

Irkçılık, İslam düşmanlığı ve Antisemitizm ile mücadele

İnsanların; dinleri, dilleri, renkleri ve etnik kökenleri nedeni

ile uğradıkları ayrımcılık, toplumsal barış için büyük bir sorun

oluşturmaktadır. Müslümanlara ve Yahudilere yönelik aşağılayıcı

sözlerin kullanılması ve saldırıların yapılması ne yazık ki istisnai

durumlar değildir. Bugüne değin birçok kez ırkçı ideolojinin

toplumun merkezine nüfuz ettiğine şahit olunmuştur. Irkçı

saldırıların sayısının artması ve medyada kullanılan İslam

karşıtı söylemler ırkçılığın toplumun merkezine yerleştiği

gerçeğini kanıtlamaktadır. Almanya Federal Kriminal Dairesi

kayıtlarına göre 2015 yılında sadece Almanya’da ibadethane ve camilere 75 ırkçı saldırı yapılmıştır. 2017 yılındaysa sırf camilere ve müslümanlara olan sadırıların sayısı 950’ye yükselmiştir.

Göçmen kökenli gençlerin desteklenmesi

Küreselleşen dünyada çok dillilik ve çok kültürlülük bireye ayrıcalık sağlamaktadır. Biz Türk kökenli gençlerimizin anadilini ve yabancı dil öğrenimini destekliyor, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında öğrenci değişim programlarının yoğunlaşmasını, okul, meslek okulu ve yüksek okul diplomalarının iki taraflı tanınmasını talep ediyoruz.

Kentleşme ve entegrasyon 

Getto ve etnik ayrışmanın oluşması topluma intibakı kolaylaştıran kentleşme politikaları ile engellenebilir. Mevcut olan getto mahalleler ve bölgeler farklı kesimlerin bir arada yaşama kültürüne uygun olarak tasarlanmalı ve teşvik edilmelidir. UID, yaptığı sosyal projeler ile mültecilerin yaşadıkları ülkenin toplumuyla bütünleşmesine önemli bir katkı sağlamayı arzulamaktadır. 

Dünya çapında ve özellikle Avrupa’da gözlemlenen ırkçılık, demokrasimiz ve ortak değerlerimiz için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle kurumumuz ırkçılık, İslam düşmanlığı ve antisemitizm ile mücadeleyi çalışmalarının merkezine koymaktadır.

Çifte vatandaşlık hakkının tanınması

Çok kültürlülük toplumumuzun yaşam realitesidir. Ancak, çifte vatandaşlık hakkının tanınması bu realiteye uygunluk göstererek kimlik çatışmalarını önleyecektir.

İslam’ın resmi din olarak tanınması

İslam ve Müslümanlar, tüm dünyada toplumun ve yaşamın ayrılmaz birer parçasıdır. Sadece Avrupa’da yaklaşık 7 milyon Türk yaşamakta ve büyük bir çoğunluk kendini Müslüman olarak tanımlamaktadır. İslam’ın resmi din olarak tanınması Avrupalı kurumlar ve çoğunluk nezdinde toplumda hak ettiği saygıyı ve diğer semavi dinler gibi eşit değeri görmesini sağlayacak toplumsal barışa katkı sağlayacaktır. ​

icon_ziele.png
bottom of page